Ahoj, vypadá to, že používáte AdBlock... :-)

Usilovně jsme pracovali na zakomponování reklamy, aby nebyla pro čtenáře rušivá. Příjmy z reklam tento web živí, bez nich bychom jej nemohli provozovat. Budeme moc rádi, když to s námi zkusíte a přidáte si nás do výjimek. Děkujeme!

MENU

Vyjádření ke kauze SuperFish (aktualizováno)

V předchozím článku jsme informovali o adwaru názvem SuperFish. Jak jsme slíbili, kauzu sledujeme a přinášíme vyjádření společnosti Lenovo.

To tvrdí, že SupeFish byl dříve součástí některých spotřebitelských notebooků dodávaných od září do prosince, aby zákazníkům při nakupování pomáhal identifikovat potenciálně zajímavé produkty. Zpětná vazba od uživatelů však nebyla příliš pozitivní, a proto společnost reagovala těmito kroky:

  1. Od ledna letošního roku Superfish zcela znemožnil interakce ze strany serverů směrem ke všem produktům Lenovo, takže tento produkt již není dále aktivní. Tím je Superfish zakázaný pro všechny produkty na trhu.
  2. Lenovo přestalo tento software v lednu předinstalovávat.
  3. Tento software ani v budoucnosti Lenovo instalovat nebude.

Lenovo důkladně prověřilo tuto technologii a nenachází nic, co by mělo vést k obavám o bezpečnost. Je si však vědomo toho, že uživatelé na tuto situaci reagovali s obavami, a proto se rozhodlo zastavit dodávky všech produktů s tímto softwarem. Lenovo i nadále bude pokračovat v prověřování toho, co a jak dělá, aby uspokojili potřeby a priority svých zákazníků.

Pro doplnění k aktuální situaci: Technologie Superfish je založená čistě na analýze dodávaného obsahu, a nikoliv na analýze uživatelova chování, které nijak neprofiluje ani nemonitoruje, a ani o něm nezaznamenává žádné informace. Technologie jednoduše neví, kdo jsou uživatelé, nesleduje je a ani na ně necílí. Každá relace probíhá zcela nezávisle. Uživatelé mají na výběr, zda produkt chtějí využít či nikoliv.

Využití Superfish není významné z hlediska finančních prostředků, cílem Lenova bylo zlepšit služby pro uživatele. Lenovo došlo k závěru, že software nesplnil tyto cíle, a proto přistoupilo k výše uvedeným krokům.
Lenovo se také zavázalo, že poskytne podporu všem svým zákazníkům, kteří by měli nějaké obavy. Jejich cílem je najít technologie, které budou nejlépe sloužit zákazníkům. V tomto případě se společnost Lenovo rozhodlo rychle reagovat na negativní zpětnou vazbu získanou od uživatelů a podniklo kroky, aby se tato situace vyřešila.

Aktualizováno 20.2.2015 v 10:07

Společnost Lenovo vydala návod pro odstranění programu SuperFish. Seznam postižených zařízení najdete zde, návod na odinstalaci pak na této adrese.

Written by:

Published on: 20.2.2015

Filled Under: Hlavní strana, novinky

, ,