Ahoj, vypadá to, že používáte AdBlock... :-)

Usilovně jsme pracovali na zakomponování reklamy, aby nebyla pro čtenáře rušivá. Příjmy z reklam tento web živí, bez nich bychom jej nemohli provozovat. Budeme moc rádi, když to s námi zkusíte a přidáte si nás do výjimek. Děkujeme!

MENU

Soutěž: 3 licence na Sticky Password

across-password-manager

Zapojte se do soutěže o roční licenci na povedený správce hesel pomocí následujícího výherního formuláře! 11. 4. 2015 budou výherci kontaktováni emailem. Svou šanci výhry zvýšíte lajknutím naší FB stránky, nebo sdílením této soutěže na sociálních sítích.

soutěž ukončena


Podmínky soutěže “3 licence na Sticky Password”

Pořadatel soutěže

Petr Vocelka
Brantice 303
793 93 Brantice
info@pcdays.cz

Účastníci soutěže

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem a s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Účastníkem soutěže uveřejněné na serveru pcdays.cz se stává každý, kdo se přihlásí v termínu soutěže a splní podmínky stanovené soutěží.

Pravidla soutěže

Výhru získávají ti účastníci, kteří zodpoví správně na soutěžní otázku (“Jaké zvíře podpoříte zakoupením Sticky Password? ”. Výhercem se stává ten, jehož odpověď dorazí v pořadí jako 25., dále pak ta odpověď, která bude přesně v polovině došlých odpovědí a také odpověď předposlední. V případě, sudého počtu rozhoduje u výherce přesně v polovině počet bonusových bodů, jež je možné získat kliknutím na tlačítko Like u naší FB stránky nebo sdílením soutěže přes tlačítko v soutěžním formuláři. Účastník soutěže souhlasí s pravidly soutěže stanované pořadatelem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.

Vyloučení ze soutěže

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obchodněprávním vztahu k pořadateli soutěže (či dalším společnostem podílejících se na pořádání soutěže) a osoby jim blízké. Ze soutěže budou vyloučeni i ti účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže, jako např. neuvedou kontakt nebo uvedou kontakt neúplně.

Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.
Pořadatel má právo měnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.
Výherci budou kontaktováni emailem do 5 dnů po ukončení soutěže.
Výhra bude výhercům zaslána na jeho emailovou adresu nejpozději do 30 dnů po zveřejnění.
Výhry, které nebude možné doručit na emailovou adresu oznámenou výhercem, propadají ve prospěch pořadatele.
Výhry není možné vymáhat právní cestou. Místo výher není možné požadovat finanční plnění. Pořadatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé výhercům v souvislosti s realizací výher.

Osobní údaje

Veškerá data získaná od soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Odesláním výslovně souhlasíte s tím, že vyhlašovatel může využít Vámi poskytnuté osobní údaje (v tomto případě celé jméno, e‐mail a telefon) k obchodním a marketingovým nabídkám, a to až do písemného odvolání Vašeho souhlasu.

 

Soutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR – Soutěže.cz a na Websoutěže.cz

Written by:

Published on: 11.3.2015

Filled Under: Hlavní strana