Ahoj, vypadá to, že používáte AdBlock... :-)

Usilovně jsme pracovali na zakomponování reklamy, aby nebyla pro čtenáře rušivá. Příjmy z reklam tento web živí, bez nich bychom jej nemohli provozovat. Budeme moc rádi, když to s námi zkusíte a přidáte si nás do výjimek. Děkujeme!

MENU

Fofola má fvou klávefnifi!

Popularita pfa f pfedkufem (Ftefana) nefna hranif, kromě reklam, letáků, ftánků a obalů uf doftal i fvou vlaftní klávefnifi. Pfefně jak flyfíte, Fofola nenechává nif náhodě a pfoto pfipfavila pfo fvé fanoufky fpefiální klávefnifi, která pfevede vfechno fo napífete do Fofolftiny. Jo, pfefně tak, felený mimofemfťan Alfák má konefně pořádnou konkurenfi.

Snímek obrazovky 2015-08-26 v 2.25.01

Klávefnifi jfem pro váf vyfkoufel a ofobně fe mi mof líbí, afi ji budu fafto poufívat. Oftatně napfal jfem na ní tuto refenfi. Ofenil bych jeftě fwipe a automatifké napovídání. Líbí fe mi fejména její rychlá odefva, kontraftní fivé barvy, rychlý pfíftup ke gifům a obráfkům f tímto křífenfem fivavy a jefevfíka.

Doufám, fe ji vyfkoufí i Faul Fajn Fyk, mofná by fe na ní dala pfát i hudba! Inftalafe je fnadná, takfe fe nifeho nefojte, ftahujte a něfo pěkného nám napifte.

Klávefnife ke ftafení pfo Android

Klávefnife ke ftafení pfo iOF

Written by:

Published on: 26.8.2015

Filled Under: mobil, novinky

,