Ahoj, vypadá to, že používáte AdBlock... :-)

Usilovně jsme pracovali na zakomponování reklamy, aby nebyla pro čtenáře rušivá. Příjmy z reklam tento web živí, bez nich bychom jej nemohli provozovat. Budeme moc rádi, když to s námi zkusíte a přidáte si nás do výjimek. Děkujeme!

MENU

Práce z domova – moderní trend, z něhož může profitovat zaměstnanec i zaměstnavatel

Práce z domova je celosvětovým fenoménem. I v České republice čím dál více lidí v rámci výkonu zaměstnání oceňuje možnost tzv. home office. Jaké přínosy může mít pro zaměstnance i zaměstnavatele a proč se v českém prostředí na home office stále trochu nahlíží „skrze prsty“?

V současné době, kdy alespoň příležitostně vyhledává možnost práce z domova čím dál větší počet zaměstnanců (a to nejen z řad mladých lidí), je tento zaměstnanecký benefit takřka povinností.

Jaký přínos může mít práce z domova pro zaměstnance a pro zaměstnavatele?

edf

1.Úspora nákladů i času (a čas jsou peníze)

Cestování do práce a z práce je pro řadu zaměstnanců, ať už vinou špatné dopravní situace ve městech, nebo nezanedbatelné dojezdové vzdálenosti, důležitým faktorem, souvisejícím se zaměstnáním. Díky možnosti práce z domova může zaměstnanec ušetřit až několik hodin drahocenného času, které lze efektivněji využít třeba k samotné práci, nebo jako investici do své rodiny či přátel.

2.Flexibilita a možnost skloubení pracovního a osobního života

Home office je vhodným řešením, jak může zaměstnanec lépe zorganizovat a skloubit pracovní a osobní život. Zaměstnanec může během svého pracovního zápřahu mimoděk pohlídat řemeslníky, nemocné ratolesti, případně v průběhu dne vyřešit neodkladné záležitosti, týkající se domácnosti.

edf

3.Vyšší efektivita, výkon i inspirace

Řada zaměstnanců se dokáže v klidném, dobře známém prostředí domova lépe soustředit, vyvinout vyšší pracovní úsilí a efektivitu a inspirovat se odlišnými podněty než v kanceláři. Zde jsou ovšem důležité také individuální předpoklady a zodpovědnost pracovníka. Práce z domova totiž na druhou stranu klade značné nároky na disciplínu, koncentraci, organizovanost, zodpovědnost a sebemotivaci člověka.

4.Rozvoj dobrých vztahů, důvěry a zodpovědnosti

Zaměstnavatelé, kteří možnost práce z domova (alespoň příležitostně) nabízejí, mohou profitovat z vyšší efektivity a pracovního úsilí svých zaměstnanců. Umožněním práce z domova lze u zaměstnanců rozvíjet důvěru, případně vděčnost za poskytnutí tohoto benefitu, a motivovat je k většímu nasazení i zodpovědnosti. Pravidelně pracovat z domova však nemůže úplně každý a záleží na zkušenostech a odhadu nadřízených (nebo zaměstnavatele), aby dokázal rozlišit, zda jeho byznysu možnost „HO“ prospěje či nikoliv.

edf

„Největším strašákem zaměstnavatelů v rámci práce z domova paradoxně není laxní přístup zaměstnanců, ale obava o bezpečnost firemních dat a o jejich dostupnost v rámci vzdáleného přístupu. Stejně tak přetrvávají mýty, že vzdálený přístup, prostřednictvím k tomu určených nástrojů, je pro zaměstnavatele příliš drahý, pro uživatele příliš složitý a pro firemní data příliš nebezpečný a nespolehlivý. Náš software však tyto předsudky vyvrací. Je založený na bezpečnosti, dostupnosti a uživatelské přívětivosti,“ vysvětluje David Melichar ze společnosti OneSoft Connect.

David Melichar čerpal cenné zkušenosti mimo jiné v kolébce nejnovějších technologií v americkém Sillicon Valey, tam sklidil úspěch se svým původně start-up projektem, nyní globálně úspěšným softwarem OneSoft Connect. Ten podporuje týmovou spolupráci, vzdálený přístup k datům (princip cloudu), umožňuje interní komunikaci, evidenci majetku, lidských zdrojů, projektů, smluv nebo důležitých dokumentů a zabezpečuje kontinuitu firemního know-how a po technologické a bezpečnostní stránce bezproblémovou práci z domova.

Written by:

Published on: 26.11.2016

Filled Under: tiskové zprávy