Ahoj, vypadá to, že používáte AdBlock... :-)

Usilovně jsme pracovali na zakomponování reklamy, aby nebyla pro čtenáře rušivá. Příjmy z reklam tento web živí, bez nich bychom jej nemohli provozovat. Budeme moc rádi, když to s námi zkusíte a přidáte si nás do výjimek. Děkujeme!

MENU

Symantec NetBackup 7.5 stonásobně zkracuje prodlevy při zálohování dat

Praha – 15. února 2012 – Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) představila nejnovější řešení Symantec NetBackup 7.5, které pomůže organizacím překonávat problémy spojené s ochranou dat. Tradiční přístup k modernizaci zálohování totiž selhává. Objem dat exponenciálně narůstá a výkonnost tradičních zálohovacích systémů nestačí. Ve stejném čase frustrují zálohovací týmy dlouhé prodlevy při vytváření záloh a neintegrovaná řešení pro fyzické a virtuální zálohy, deduplikaci a správu obrazů. Ve výsledku organizace čelí situaci, v níž obnova dat, hlavní důvod existence zálohování, představuje velmi komplexní a zbytečně nákladný proces.

Společnost Symantec nabízí nový přístup k ochraně dat a uvádí na trh řešení NetBackup 7.5 s řadou inovací. Mezi ně patří NetBackup Accelerator, který zrychluje zálohování až stonásobně, přičemž zachovává funkcionalitu Instant Full Recovery. Další novinku představuje nástroj NetBackup Replication Director, jenž integruje správu datových obrazů NetApp Snapshots se zálohováním. Významnou inovací je i funkcionalita NetBackup Search, která zjednodušuje vyhledávání a obnovu zálohovaných dat, přičemž zohledňuje legislativní požadavky. Na rozdíl od jiných zálohovacích technologií, které spoléhají na integraci řady různých samostatných zálohovacích řešení ze strany IT týmu, produkt NetBackup představuje jediné integrované zařízení pro datová centra, vzdálené kanceláře a virtuální prostředí. Navíc nabízí uživatelům jednoduché nasazení do provozu a správu.
Společnost Symantec rovněž oznamuje rozšíření partnerství s firmou NetApp, v jehož rámci je mimo jiné do úložných řešení značky NetApp integrován nástroj NetBackup Replication Director. S jeho pomocí mohou uživatelé sjednotit správu datových obrazů a zálohování. Současně odstraní rizika a náklady spojené s provozem různých zálohovacích a obnovovacích nástrojů. NetBackup Replication Director umožňuje organizacím snížit náklady a složitost zálohování a používat pouze jednu ovládací konzoli. Z ní mohou řídit správu záloh, obnov a replikace datových obrazů.
„Číslo 112 je jednotným kontaktem pro policii, hasiče a lékařskou pomoc, stejně tak je produkt NetBackup jednotným bodem obnovy pro magnetické pásky, disky, fyzické, virtuální a jednorázové zálohování,“ říká Simon Jelley, ředitel divize Information Management Group ve společnosti Symantec. „Řešení Symantec NetBackup 7.5 urychluje zálohování až stonásobně, sjednocuje datové obrazy a zálohování a spojuje fyzickou a virtuální ochranu dat. Dny, kdy bylo provozováno sedm různých zálohovacích řešení, jsou sečteny. Administrátoři zálohování již nikdy nebudou muset tyto produkty vzájemně integrovat.“
Řešení  NetBackup 7.5 nabídne následující výhody:

  • Díky stonásobné rychlosti ruší prodlevy při zálohování: V poslední studii společnosti Symantec, v níž bylo dotazováno 1425 organizací, uvedlo 72 procent respondentů, že by vyměnilo stávající zálohovací produkt při dosažení dvojnásobku rychlosti. Nástroj NetBackup Accelerator poskytuje stonásobně rychlejší zálohování při zachování funkce Instant Full Recovery. Stačí na to pouze jediné kliknutí v ovládací konzoli NetBackup. Administrátoři zálohování díky tomu získávají rychlost na úrovní inkrementálních záloh, ale s výhodou vytváření plných záloh. Současně sníží zátěž a náklady na čas obnovy.
  • Sjednocení správy snapshotů a zálohování: Produkt NetBackup 7.5 obsahuje nástroj NetBackup Replication Director, který centralizuje management a rychlost obnovy stovek replikovaných datových obrazů. Replication Director zúročuje desetileté zkušenosti se správou datových obrazů. Pokročilé aplikační rozhraní v podobě nástroje OpenStorage (OST) může být integrováno s řešeními firmy NetApp pro rychlejší zálohování a obnovu. Konkrétně jej lze propojit s aplikacemi NetApp Snapshots and replication, SnapVault a SnapMirror. Nástroj Replication Director nabízí organizacím rychlost snapshotů (NetApp Snapshot) a centrální správu a možnosti obnovy produktu NetBackup.
  • Konec bezbřehého uchovávání dat: Mnoho podniků se vystavuje legislativním rizikům a zvyšuje si náklady díky nekoordinovanému uchovávání zálohovacích pásek. Nástroj NetBackup Search ukončuje toto nekonečné uchovávání datových nosičů, protože pomáhá organizacím identifikovat, které informace mají archivovat a které smazat. Činí tak s ohledem na legislativní požadavky a dodržování shody. Díky tomu dochází ke snížení času a nákladů, které IT oddělení podniků musí vynaložit na procesy eDiscovery a eliminuje potřebu nekonečného uchovávání datových záloh.
  • Jeden produkt pro jakoukoli obnovu: Výsledky studie ukázaly, že průměrný podnik provozuje sedm různých zálohovacích řešení, což představuje velkou zátěž. Produkt Symantec NetBackup je jediným bodem kontroly pro zálohování, deduplikaci a obnovu bez ohledu na typ datového nosiče, tj. pásky nebo disku, nebo prostředí, tj. fyzické, virtuální nebo cloudové. Společnost Symantec je rovněž jediným dodavatelem, který všechna tato řešení integruje do jediného zařízení NetBackup. Z důvodu úspory kapitálových výdajů podporuje NetBackup nově cloudová úložiště firem AT&T, Amazon Web Services a Rackspace. Již dříve existovalo obdobné partnerství se společností Nirvanix. Pokročilá optimalizace přenosů WAN a šifrování v produktu NetBackup umožňuje těmto partnerům, aby nabízeli cloudová úložiště pro zálohování jako nákladově efektivní alternativu k magnetickým páskům.
  • Sjednocení virtuálního a fyzického prostředí s pomocí technologie V-Ray: Produkt Netbackup 7.5 využívá technologii V-Ray, která poskytuje detailní a hloubkový pohled na soubory VMware VMDK a Hyper-V VHD. Díky tomu lze obnovovat granulárně bez nutnosti kopírování nebo připojování velkých objemů dat. Technologie V-Ray, která čeká na přidělení patentu, rovněž umožňuje deduplikaci z jediného místa napříč fyzickým i virtuálním prostředím. Nástroj NetBackup Virtual Machine Intelligent Policy (VIP) automaticky detekuje a chrání noví, přesunuté nebo naklonované virtuální stroje a vyvažuje datovou zátěž pro dosažení optimálního výkonu.
  • Snížení objemu fyzických datových nosičů: Produkt NetBackup 7.5 zjednodušuje obnovu po havárii díky technice Auto Image Replication (AIR). Ta automaticky zálohuje a replikuje data mezi různými doménami NetBackup nebo lokalitami. To umožňuje uživatelům, aby zredukovali objemy redundantních dat a dali prioritu souborům, jež lze posílat přes síť pro účely obnovy po havárii. Technika AIR rovněž odstraňuje potřebu fyzických přesunů zálohovaných obrazů prostřednictvím pásek a snižuje pravděpodobnost, že obnova po havárii nebude možná z důvodu lidské chyby. Díky tomu nabízí NetBackup podstatně pokročilejší řešení než tradiční pásková úložiště kategorie off-site (mimo pracoviště), v nichž musí být zálohy deduplikovány na pásky a poté přemístěny na místo obnovy. Jde o časově náročnou a finančně nákladnou činnost, kterou doprovází riziko ztráty nebo zcizení převážených pásek.

 

Dostupnost
Produkt Symantec NetBackup 7.5 bude dostupný na jaře letošního roku. Do nabídky jej zařadí celosvětová síť autorizovaných prodejců, distributorů a systémových integrátorů, tj. partnerů společnosti Symantec. Koupit jej bude možno i přímo od firmy Symantec.
Citace
„Společnosti NetApp a Symantec se zaměřily na spolupráci, v jejímž rámci pomáhají svým zákazníkům zvládnout rostoucí objemy dat, dosahovat větší efektivnosti a snižovat celkové náklady,“ říká Tim Russell, viceprezident divize Data Lifecycle Ecosystem Group ve společnosti NetApp. „Zákazníci stále častěji volí řešení NetApp Snapshots and replication, neboť jim poskytuje rychlejší zálohování i obnovu a plní větší nároky podniků. Rozšířená integrace představuje hlavní krok ve snaze zákazníků o zjednodušení správy datových obrazů, replikace, zálohování a obnovy. Současně jim umožňuje maximalizovat jejich investice do systému NetBackup a úložných zařízení NetApp.“
„Organizace nemají dostatek prostoru pro ukládání svých informací, a to jak z perspektivy fyzické kapacity datových center, tak z důvodu snižujících se rozpočtů na IT. Partnerství společností Rackspace a Symantec umožní v rámci produktu NetBackup, aby zákazníci přesunuli svá data do cloudu. Mnohem levněji tak vyřeší problém úložného prostoru a efektivně ošetří neustálý nárůst objemu dat,“ řekl Chris Cochran, viceprezident pro strategii ve společnosti Rackspace.
„Plné zálohování spouštíme o víkendu neboť zabere 48 hodin času. Musí při něm být uloženo na 500 GB dat a 4,4 milionu souborů. Nástroj NetBackup Accelerator nám ušetří spoustu přenosové kapacity a magnetických pásek, které posíláme po celé zemi, abychom nahradili jednotlivá selhání. Navíc uspoříme mnoho času při zálohování. Těšíme se na implementaci nové verze produktu NetBackup 7.5, která obsahuje nástroj NetBackup Accelerator, jenž umožňuje až stonásobné zrychlení procesů zálohování. Tento čas mohu využít pro jiné priority,“ řekl Neil Evans, manažer technické podpory ve společnosti MM Electrical Merchandising.
Zdroje

 

Buďte se  Symantecem ve spojení:


O úložištích společnosti Symantec

Společnost Symantec pomáhá organizacím zabezpečit a spravovat informace pomocí řešení správy úložišťarchivace e-mailůeDiscovery azálohování a obnovení.
O společnosti Symantec
Společnost Symantec zaujímá světové prvenství v poskytování řešení zabezpečení, úložišť a správy systémů, která pomáhají jednotlivým zákazníkům i organizacím zabezpečit a spravovat informace. Náš software a naše služby chrání komplexněji a efektivněji, před více riziky a ve více místech a poskytují jistotu při užívání a ukládání informací. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Mountain View v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.

Written by:

Published on: 3.3.2012

Filled Under: tiskové zprávy