Ahoj, vypadá to, že používáte AdBlock... :-)

Usilovně jsme pracovali na zakomponování reklamy, aby nebyla pro čtenáře rušivá. Příjmy z reklam tento web živí, bez nich bychom jej nemohli provozovat. Budeme moc rádi, když to s námi zkusíte a přidáte si nás do výjimek. Děkujeme!

MENU

Přechod na DVB-T2 může začít, Vláda schválila Strategii rozvoje televizního vysílání

Na svém zasedání 20. července 2016 schválila vláda Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, podle které bude v následujících měsících zahájen přechod na DVB—T2. Cílem Strategie je zajištění trvalé dostupnosti široké volby nezpoplatněných televizních programů pro všechny skupiny obyvatel ve všech regionech ČR prostřednictvím zemského digitálního televizního vysílání.

Zemské digitální televizní vysílání je v ČR jediným bezplatným způsobem příjmu volně dostupného televizního vysílání. Současně je nejsilnější platformou pro příjem televizního vysílání v ČR, kterou využívá více než 60 % domácností, 40 % domácností pak jako jediný způsob příjmu TV vysílání.
„Věřím, že Strategie, tak jak byla vládou schválena, přispěje v nejvyšší možné míře k zachování tržního prostředí v oblasti televizního vysílání a zároveň k zachování dostupnosti bezplatných televizních programů pro široké vrstvy diváků v celé zemi,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Od února 2016 současně probíhá projednávání návrhu evropského rozhodnutí o využití kmitočtového pásma UHF. Klíčovým tématem tohoto návrhu je závazné uvolnění pásma 700 MHz k určitému termínu ve všech členských státech. Uvedený termín je aktuálně navrhován na 30. června 2020 s možností pro členské státy posunout uvolnění kmitočtů až o dva roky na červen 2022. Ministr Jan Mládek přitom v této souvislosti preferuje nejzazší možný termín tak, aby proces přechodu proběhl v České republice co nejplynuleji. Připravená Strategie je s návrhem plně v souladu.

V podmínkách ČR je nutno nejprve uskutečnit přechod zemského digitálního televizního vysílání na technologicky vyšší vysílací standard DVB—T2/HEVC. Za tím účelem je nutné odstartovat v průběhu druhé poloviny roku 2016 řízený proces přechodu na efektivnější technologie, a to prostřednictvím souběžného vysílání v současném standardu DVB—T/MPEG—2 a novém DVB—T2/HEVC, s využitím dvou nových celoplošných přechodových sítí a jedné regionálně členěné přechodové sítě.

Strategie předpokládá, že proces přechodu na DVB—T2 bude zahájen na podzim roku 2016 včetně informační kampaně MPO a bude ukončen synchronním vypnutím všech stávajících sítí DVB—T předběžně k 1. únoru 2021. Vládní usnesení ukládá současně předkládat jednou ročně k 31. lednu vyhodnocení realizace přechodu na DVB—T2. Prvé vyhodnocení by mělo být předloženo k 31. lednu 2017 a ve vyhodnocení k 31. lednu 2020 by měla být uvedena informace o dosaženém pokrytí obyvatel tak, aby vláda mohla zvážit možnost prodloužení termínu ukončení přechodu na DVB—T2. Navržené lhůty odpovídají i sociálně šetrnému postupu vzhledem k výdajům domácností.

Zemské digitální televizní vysílání bude v ČR po úspěšném přechodu na DVB—T2 a naplnění rozvojových cílů finálně tvořeno až šesti celoplošnými sítěmi DVB—T2.

Celkové náklady procesu přechodu na DVB—T2 za období 2016 — 2021 jsou v rámci Strategie odhadovány mezi 871 — 1057 miliony Kč, předpokládané příjmy celého procesu do státního rozpočtu (bez očekávané aukce uvolněných kmitočtů) pak ve výši 1166 milionů Kč. V případě započtení aukce je pak kladná bilance dopadů do státního rozpočtu ve výši 4,739 — 4,915 miliard Kč.

zdroj: MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Written by:

Published on: 20.7.2016

Filled Under: novinky, tiskové zprávy, TV Vysílání

, , , , , , , , ,