Ahoj, vypadá to, že používáte AdBlock... :-)

Usilovně jsme pracovali na zakomponování reklamy, aby nebyla pro čtenáře rušivá. Příjmy z reklam tento web živí, bez nich bychom jej nemohli provozovat. Budeme moc rádi, když to s námi zkusíte a přidáte si nás do výjimek. Děkujeme!

MENU

Troll v C++

Píšete svůj projekt v C++ a rádi by jste jej nějak oživili? Co takhle tam dát trola s nápisem „U MAD?“. Určitě jím překvapíte plno lidí.

     cout << "\n\n\n             f######################W###t " << endl;
     cout << "          .############Et:       .,D### " << endl;
     cout << "        t######G    L##G:  .K#      ##" << endl;
     cout << "       ###,              #     E#" << endl;
     cout << "      ##L D###.    f##f   :##.  #    ##" << endl;
     cout << "     D##  L    .,,.        G#  W    ##" << endl;
     cout << "     ###               :##  # t   ,#t" << endl;
     cout << "     #E   t#   ##    #     :# :, L   ##" << endl;
     cout << "     #   #    :           L #    G#" << endl;
     cout << "    t#        t             #    ## " << endl;
     cout << "    ##   i            t#####       ;#" << endl;
     cout << "    G#              :##########D      ##" << endl;
     cout << "    ##    #######      ##W  ########      W# " << endl;
     cout << "   ##    ##  ###W#    #W   #####D #K #.  ;DE##W#" << endl;
     cout << "   ## D#.   L##########W#  .#f #####ED##### .#    # ##" << endl;
     cout << "  ## #        EW##W#   W####.  ,    G K###,   WW" << endl;
     cout << "  f#.# W        .#    fW   ##    ##WEjD###  ##" << endl;
     cout << "  ##   #####     .#        :##K ,####   #K G ##" << endl;
     cout << "  ##j , ##t ### ##   :#         ,#####.  Wt  # . f# " << endl;
     cout << "  ### G   : ####:  EWW              ##  ##  #" << endl;
     cout << "  i## .  i#     ##K     ##i K      f#####  E#  #" << endl;
     cout << "  Wi .  ##    ##     .#####     E### ###K ## : # " << endl;
     cout << "  ##, f ##   D###    ,j  ##    ,#WW#  #Di# #W # :# " << endl;
     cout << "   # #  ###   # #.##   ####K #W   #####   ##  # i ##" << endl;
     cout << "   ## # ####     ##     ##  #####.##  ###   G j#;" << endl;
     cout << "   #i  ###WW#    W##f     L####t  ## #W##   L ##" << endl;
     cout << "   ##  ###:#W##:   ##   i#W###.   ,########    .## " << endl;
     cout << "   :# ,##;;# G##################j #   ####W ##    ;##" << endl;
     cout << "    # t## ## f# #########E#:   #  ,###### ##    ## " << endl;
     cout << "    # i##### ##  f#  j#    ######## # :#L    ##" << endl;
     cout << "    #. .#####E #   j#  j#   f#######: # W#    :W " << endl;
     cout << "    #. ###############################i   ####    #K" << endl;
     cout << "    #  ############################ #    #W     #" << endl;
     cout << "    #  #########################  #f   ###     ##" << endl;
     cout << "    #  ####E#################    ##  ###     ;#:" << endl;
     cout << "    #  # #.## j#j ##W   #    #, ###L     #W " << endl;
     cout << "    #  #W## #W #W  ##   #    ####W      ##" << endl;
     cout << "   :#   ##. ## #:  #   #    ##W#  .D WL E##" << endl;
     cout << "   E#   ;#####; ##  #   #, L####W  Ef ## ##G" << endl;
     cout << "   ##    #########W#######W#####:  #  ## ###" << endl;
     cout << "   #E       jK#########Ei    #; ## .### " << endl;
     cout << "   #; #  W             # i#  ,##W" << endl;
     cout << "   #  W  #           #K #K  :#W#" << endl;
     cout << "   #     .##t      ;E#K i#;  ###D" << endl;
     cout << "   #   #           WG   #W#D" << endl;
     cout << "   #    ##,     j#D     ###" << endl;
     cout << "   #W               ###" << endl;
     cout << "    #f              ###. " << endl;
     cout << "    .#E          #######" << endl;
     cout << "    .##;        ######K" << endl;
     cout << "     ######GjjGW#######: " << endl;
     cout << "      t##########E\n\n" << endl;
     cout << "\t### ### ##   ##  #  #####  ## " <<endl;
     cout << "\t #  #  ##  ##   #   #  #   # " <<endl;
     cout << "\t #  #  ##  ##  # #  #  #  # " << endl;
     cout << "\t #  #  # # # #  ###  #  # #  " << endl;
     cout << "\t #  #  # # # #  #  #  #  # ## " <<endl;
     cout << "\t #  #  # # #  #  #  #  #    " <<endl;
     cout << "\t ###  ### # ### ### ### #####  #  "<< endl;

 

Previous post:
Next Post:

Written by:

Published on: 3.4.2012

Filled Under: návody, programování